top of page

Veri Politikası - KVVK

1.Amaç

www.nemodiveteam.com ( Nemo Dalış Ekibi )  üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. 

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri www.nemodiveteam.com ( Nemo Dalış Ekibi ) tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

 

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

 

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

 

2. Kapsam

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere www.nemodiveteam.com tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamındadır.

 

Politikamız,www.nemodiveteam.com'nin sahibi olduğu ya da www.nemodiveteam.com tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

 • KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 • Politika: www.nemodiveteam.com ( Nemo Dalış Ekibi ) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

 

3. Çerezler üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Çerezleri, internet sayfamız www.nemodiveteam.com veya AYNI adlı adres ve mobil uygulamalamamız üzerinden işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve web sayfamız içerisinde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet ve mobil sitelerimiz üzerinden yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

www.nemodiveteam.com sayfamız içerisinde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.

Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “Kullanım Şartları" ve "Gizlilik Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

www. nemodiveteam.com internet ve mobil sitelerimizi ziyaret eden ziyaretçi ve üyelerine dalış eğitimi , dalış kursu,dalış gezisi ,dalış turu, gezi turu, sportif advance aktivitelerin tümü ve spor, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında fırsatlar sunan kişiye özel bir web platformdur.

 

www.nemodiveteam.com üzerinden;

 • İsim – soy isim,

 • Cinsiyet (zorunlu alan değil),

 • Şehir,

 • Semt,

 • Telefon,

 • Doğum tarihi,

bilgileri paylaşılarak üyelik kaydı oluşturulabilir.

 

4-Ödeme Şartları

www.nemodiveteam.com üzerinden gerçekleştirilen tur ve alışveriş kapsamında üyeler, ayrıca kredi kartı bilgilerini paylaşmaktadırlar.

Toplanan mali bilgiler, satın alınan ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

www.nemodiveteam.com ilgili sayfaların üzerinden dijital portalından bir satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır. Aktarılan bilgiler;

 • Kredi kartı numarası,

 • Son kullanma tarihi,

 • CVV2,

veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir. Satın alma sırasında, üyeye ait fatura ve ödeme bilgileri (isim, soy isim, fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır.

Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında üyeye ait mali bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere aktarılır.

 

Kredi kartı bilgileri, www.nemodiveteam internet ve mobil sitesi veri tabanlarında tutulmaz.

 

bottom of page