top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Nemo Dive Team - Nemo Dalış Ekibi, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir.

Bu gizlilik ilkeleri dahilinde www.nemodiveteam.com internet sitesi ve tüm alt internet sayfalarında veri toplanması ve / veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

www.nemodiveteam.com internet sitesini ziyaret etmekle ve / veya kullanmakla ve / veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

www.nemodiveteam.com sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. www.nemodiveteam.com “Gizlilik Politikası” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com site ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.nemodiveteam.com adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com sitede, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha detaylı kullanılabilmesi amacıyla bir çok üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com site iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com sitede, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve www.nemodiveteam.com sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için,

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

Bu IP adresleri, fitnessdergisi.com tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

www.nemodiveteam.com üzerinden Nemo Dive Team ekibine kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (ad, soyad, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla www.nemodiveteam.com üzerinden vermeleri gerekmektedir.Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com 'a kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com site tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Nemo Dive Team yetkilileri ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve / veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir. Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com site, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com , işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini www.nemodiveteam.com ’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır.

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Konudaki bazı hususlar;

• Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

Nemo Dive Team - www.nemodiveteam.com ’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

• Yetkili idari ve / veya adli makamlar tarafından belirlenen usul ve yöntemlerine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

• Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

www.nemodiveteam.com üzerinden kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

www.nemodiveteam.com, kullanıcılar ve kullanıcıların www.nemodiveteam.com sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır.

Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.

Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

www.nemodiveteam.com tarafından site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, www.nemodiveteam.com üzerinden Nemo Dive Team yetkilileri ile işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Nemo Dive Team Yetkilisi, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda www.nemodiveteam.com sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir.

Nemo Dive Team Yetkilisi, www.nemodiveteam.com üzerinde değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.

bottom of page